• Yến sào chưng gừng homemade
    Health

    Có nên mua yến chưng sẵn hay không?

    Hồi trước, em cũng siêng lắm mọi người.  Cứ 1 tuần lấy ra 2 – 3 cái tổ yến ngâm cho mềm rồi lúi cúi, cặm cụi ngồi nhặt lông.  Người ta ngâm mỗi lần có 1 cái, nhưng em…