• Thuốc tiền mãn kinh Rubina 180 viên của Nhật
    Health

    Rubina

    𝐊𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐚̃𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐄𝐬𝐭𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧 không còn được tiết ra do sự suy giảm của buồng trứng gây ra những cảm giác như khuôn mặt nóng đột ngột, nóng bừng, chân tay lạnh, đau vùng thắt lưng, mệt mỏi,…