Yến sào chưng gừng homemade
Health

Có nên mua yến chưng sẵn hay không?

Hồi trước, em cũng siêng lắm mọi người. 

Cứ 1 tuần lấy ra 2 – 3 cái tổ yến ngâm cho mềm rồi lúi cúi, cặm cụi ngồi nhặt lông. 

Người ta ngâm mỗi lần có 1 cái, nhưng em làm luôn một lần 2 – 3 cái cho bõ cái công chưng.

Ăn thì nhanh lắm, mà nhặt thì rõ thật là lâu.

Ngồi nhặt lông yến đến mỏi cả tay, mòn cả đít, đau cả lưng, mờ cả mắt … nhặt mãi 3 – 4 tiếng mỗi xong vài ba cái tổ.

Để có được một chén yến sào ngon lành cũng chả phải là khó, nhưng buộc cần phải có cái tính cần mẫn và tỉ mỉ.

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒍𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒔𝒂̣𝒄𝒉, 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒙𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒂𝒏𝒉. 𝑵𝒐́ 𝒕𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́𝒊 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈.

Đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒍𝒐̛ 𝒕𝒐̛ 𝒎𝒐̛ đ𝒆̂̉ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒍𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒐̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒅𝒂𝒊, 𝒅𝒂̀𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂̀𝒚 𝒏𝒖̛̃𝒂. 

“𝑭𝑨𝑰𝑳” 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ !

Nhưng cứ liều ăn nhiều như thế thì em sai thật đó mọi người !

Ăn yến sào tốt nhất là ăn đều dặn mỗi ngày, người lớn thì mỗi ngày chỉ 5g là đã đủ lượng dinh dưỡng cho cơ thể rồi.

𝐊𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧. 

Do đó, khi nạp vào quá nhiều thì một phần các chất dinh dưỡng không được hấp thụ hết sẽ bị thải ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. 

Trước đây mỗi lần em ăn là một chén. 

𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒖̃ 100𝒎𝒍, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 10 𝒈𝒓𝒂𝒎 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒆̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑻𝒉𝒐̛𝒎 𝒍𝒂̆́𝒎 !

𝑨̆𝒏 𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒖̛ đ𝒂́𝒏𝒉 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚, đ𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒂̣̆𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒐̉ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒂̀𝒐 !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *