• Food

    Quà chiều trong cái rét mùa đông Hà Nội

    Ăn quà chiều cốt không phải để lấy no, lấy đã miệng, mà để nhấm nháp cái hương vị phố xá len lỏi dần trong từng miếng ngon, để có cớ ngồi bên người thương mến. Bạn yêu mùa đông…